OFERTA POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK 2020/21

OFERTA POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KĘTRZYNIE

NA OKRES od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

I. Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia   osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Lp.TematFormaTermin realizacjiRealizator
Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 Spotkania z nauką – popularyzacja i upowszechnianie nauk ścisłych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowanie pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji.Konferencja metodycznawrzesieńM. Kragiel
 Analiza wyników z diagnoz i egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem  arkusza kalkulacyjnego Excel, sporządzanie raportówWarsztatyWrzesień – październikE. Mieszkowska I. Hadziewicz
 Monitorowanie realizacji podst. programowej oraz zalecanych warunków jej realizacjiWarsztaty/szkolenie rp2020/21 do uzgodnieniaDoradcy metodyczni
 Innowacyjne metody nauczania,  w tym e- podręcznikiSzkolenie z el. warsztatuWrzesień- październikM. Kragiel I. Kuncer K. Bujnowska
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.Konsultacje/  warsztaty2020/21 do uzgodnieniaDoradcy metodyczni
 Metoda naukowa, obserwacja i doświadczenie w podstawie programowejwarsztatyStyczeńM. Kragiel
 Rozwijanie kreatywności uczniów – trening technikwarsztatyListopadK. Bujnowska
 Zadania rozwijające kreatywność uczniów.Szkolenie rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych z elementami warsztatówListopad KwiecieńI. Kuncer
 Analiza umiejętności matematycznych uczniów po egzaminie ósmoklasisty w kontekście  nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej i przygotowania do egzaminu maturalnegoSeminarium dla nauczycieli matematykiListopad 2020I. Hadziewicz
 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i wspomaganie nauczycieli w tym zakresie na każdym etapie kształceniawarsztatyLutyI. Hadziewicz K. Bujnowska
 Działania innowacyjne – sposób na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przykłady, metody działań.Szkolenie w ramach sieci współpracyStyczeńA. Dunaj
 Jak rozwinąć potencjał ucznia w zakresie uczenia się matematyki?SzkoleniePo dokonanym naborzeI. Hadziewicz Edukator z zewnątrz
 Monitorowanie realizacji podstawy programowej z poziomu nauczyciela i dyrektoraWarsztaty dla nauczycieli szkół podstawowychListopadM. Kragiel
 Monitorowanie realizacji podstawy programowej z poziomu nauczyciela i dyrektoraWarsztaty dla nauczycieli szkół podstawowychListopadE. Mieszkowska
 INDIACA innowacyjna gra zespołowaWarsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznegoListopadA. Biała
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
 Kurs trenera oświatykursWrzesień – grudzień 2020Edukator z zewnątrz
 Zmiany w szkolnictwie zawodowym po 1 września 2019seminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowychStyczeńI. Hadziewicz M. Kragiel
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 Ocenianie wspierające rozwój ucznia – uczę przez dialog, a nie monologSzkolenia dla dyrektorów szkół – 12 hWrzesieńDorota Hołownia Dudek – ekspert zewnętrzny
 Ocenianie wspierające rozwój ucznia – uczę przez dialog, a nie monologSzkolenia dla nauczycieli – 12 hListopad (po dokonanym naborze)Dorota Hołownia Dudek – ekspert zewnętrzny
 Nowatorskie sposoby podsumowania i ewaluacji lekcjiSzkolenie rad pedagogicznych2020/21K. Bujnowska M. Kragiel I. Kuncer
 Myślenie wizualne – podstawy sketchnotingu na lekcjachwarsztaty2020/21I. Kuncer M. Kragiel
 Jak pracować metodą projektu edukacyjnego na każdym etapie edukacyjnym?Szkolenie z el. warsztatu dla rad pedagogicznych2020/21 do uzgodnieniaM. Kragiel I. Kuncer
 W jaki sposób kształtować samodzielność u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (czy osoba niepełnosprawna ma szanse być samodzielna, stanowić                        o sobie?)  Szkolenie w ramach sieci współpracyListopadA. Dunaj
 Jak realizować  na lekcji zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w jaki sposób dostosować metody i formy pracy z uczniem ?Szkolenie rad pedagogicznychPaździernikK. Bujnowska
 Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia – diagnoza wstępna, termin: połowa września 2020 r.Szkolenie w ramach sieci współpracyWrzesieńA. Dunaj
 Sposoby oraz rodzaje dostosowań edukacyjnych w zależności od potrzeb, możliwości psychofizycznych oraz rodzaju niepełnosprawności uczniaSzkolenie w ramach sieci współpracy2020/21 wg. potrzebA. Dunaj
 Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenie dla pedagogów i wychowawców klasListopad – grudzieńA. Dunaj
 Współpraca z rodzicami – klucz do lepszego poznania dziecka. Postawy rodzicielskie a sposoby wzmocnienia dialogu z rodzicami w szkole.Konferencja metodyczna dla pedagogów i wychowawców klasPaździernikA. Dunaj
 Jak i kiedy warto zorganizować kształcenie w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia?Szkolenie dla pedagogów szkolnychKwiecieńA. Dunaj M. Kragiel
 Kompetencje kluczowe uczniów w praktyce na zajęciach wychowania fizycznego.Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego2020/21A. Biała
 Konstruowanie testów kompetencji zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznegoSzkolenieLutyE. Mieszkowska
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 Aktywne i twórcze zajęcia z Canvą dla początkujących i wtajemniczonychWarsztaty stacjonarne lub onlinePaździernikI. Kuncer
 Narzędzia do efektywnego i efektownego prowadzenia nauczania zdalnego oraz do wykorzystania w szkoleWarsztaty dla rad pedagogicznych i zespołów nauczycieli2020/21 – do uzgodnieniaM. Kragiel I. Kuncer K. Bujnowska
 Na czym polega nauczanie hybrydowe?Seminarium dla dyrektorów szkół i przedszkolilistopadM. Kragiel
 Wirtualne escape – roomyWarsztaty stacjonarne oraz online2020/21 – do uzgodnieniaM. Kragiel I. Kuncer  
 Akademia Genial.lyWarsztatyListopad  – marzecM. Kragiel I. Kuncer
 Mapy myśli – jak je tworzyć za pomocą wirtualnych narzędziWarsztatyGrudzieńM. Kragiel
 Jak zrobić świąteczny sweterek i udekorować pierniki ? – grudniowe pomysły na TIK- aWarsztatyGrudzieńK. Bujnowska, A. Dunaj
 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.Szkolenie rady pedagogicznejStyczeńEdukator z zewnątrz
 TiK – owa lekcja powtórzeniowaLekcja otwarta dla nauczycieli biologii lub fizykiListopad/ marzecM. Kragiel
 Wykorzystanie kodów QR i  ruletki (koła fortuny) na lekcjachwarsztaty dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowychGrudzieńI. Kuncer
 Konstruowanie kart pracy – wykorzystanie prostych narzędzi cyfrowych oraz programów i aplikacji internetowychWarsztaty w ramach sieci współpracyGrudzieńA. Dunaj
 Tworzenie interaktywnych testów z matematyki – testportal, formularz Google, QuizizzWarsztaty dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczychPaździernikI. Hadziewicz
 Nauczanie zdalne na platformie MS TEAMSszkolenie2020/21 wg. potrzebM. Kragiel K. Bujnowska
Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 Jak pracować metodą projektu edukacyjnego na etapie wczesnoszkolnym?Szkolenie w ramach sieci współpracy – edukacja wczesnoszkolnakwiecieńK. Bujnowska
 Ratunku! Zostałem wychowawcą! – rola i zadania wychowawcy klasyszkolenie dla chętnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowychWrzesień/ październikI. Kuncer
 Rola wolontariatu w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieżyszkolenie dla chętnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowychListopad/GrudzieńA. Dunaj
 Zachowania trudne u uczniów ze SPE, w tym z autyzmem – przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z nimi.Szkolenie w ramach sieci współpracy – kształcenie specjalneMarzecA. Dunaj
 Trening Umiejętności SpołecznychkursStyczeńEdukator z zewnątrz
 Rola i zadania zespołu wychowawczego – planowanie i dokumentowanie pracySzkolenie dla wychowawców klasWrzesieńM. Kragiel
 Rola diagnozy w życiu klasy – test socjometryczny techniką J. MorenoSzkolenie dla wychowawców klasListopadI. Kuncer
 Wychowanie do wartości – rola dziedzictwa narodowego i kulturowego w procesie wychowaniaSzkolenie dla n-li2020/21E. Mieszkowska

II. Opracowano w oparciu o wyniki diagnozy potrzeb wykonanej w czerwcu 2020

Lp.TematFormaTermin realizacjiRealizator
 Poznaj roboty Lego i zbuduj własne-innowacyjne metody pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejpaździernikK. Bujnowska
 Zdolności naukowe i techniczne – klucz do lepszej przyszłości z użyciem zabawek LegoWarsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejListopadK. Bujnowska
 Warsztaty z kartami GrabowskiegoWarsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejSierpień-wrzesieńK. Bujnowska i edukator z zewnątrz
 Narzędzia do ewaluacji lekcjiWarsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejMarzecK. Bujnowska
 Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnejWarsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejMajK. Bujnowska
 „Mój pomysł na lekturę” – niecodzienne sposoby na omawianie lektur szkolnych.
październik 2020, szkolenie dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

szkolenie dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowychPaździernikI. Kuncer
 „Mój pomysł na lekturę” – niecodzienne sposoby na omawianie lektur szkolnych.

Szkolenie dla nauczycieli j. polskiego szkół ponadpodstawowychListopadE. Mieszkowska
 Jak pracować metodą projektu edukacyjnego?”szkolenie dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowychMarzec  I. Kuncer
 Narzędzia do efektywnego i efektownego prowadzenia zdalnych lekcji języka polskiego – Wordwall, Quizziz, LearningApps, arkusze Googlewarsztaty dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowychLutyI. Kuncer
 Testportal i arkusze Google przydatne na lekcji języka polskiego w szkole średniejWarsztaty dla nauczycieli języka polskiego szkół średnichStyczeńE. Mieszkowska
 Dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi..Szkolenie w ramach sieci współpracy – dyrektorzy szkół i kształcenie specjalne2020/21A. Dunaj M. Kragiel
 Jak realizować orzeczenia zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej.Szkolenie w ramach sieci współpracy – dyrektorzy szkół i kształcenie specjalne2020/21A. Dunaj M. Kragiel
 Ćwiczenia emisji głosuSzkolenie dla nauczycielistyczeńEdukator z zewnątrz/ A. Biała
 Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych – kompendium wiedzySzkolenie w ramach sieci współpracy – dyrektorzy szkół i kształcenie specjalneWrzesień/październikM. Kragiel A. Dunaj
 Jak pracować z uczniem zdolnym?Warsztat w ramach działających sieci współpracy2020/21Doradcy metodyczni
 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.KonsultacjeWrzesieńE. Mieszkowska
 Jak napisać sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego?KonsultacjeMajE. Mieszkowska
 Zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych w szkoleSzkolenie rady pedagogicznej2020/21M. Kragiel
 Prawa i obowiązki nauczyciela opisane w przepisach prawaSzkolenie rady pedagogicznej2020/21M. Kragiel
 Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o ocenie pracy?Szkolenie rady pedagogicznej2020/21M. Kragiel
 Gry i zabawy oswajające z piłką siatkową.  Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego2020/21A. Biała
 Techniki aerobiku na zajęciach wychowania fizycznego.Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego2020/21A. Biała

III.  Lekcje otwarte

Lp.TematszkołaOrientacyjny terminProwadzący
 Dzień odkrywców. Jesienny koszyk rozmaitości – klasa IA

Zespół Szkolno – Przedszkolny w ReszluPaździernikKrystyna Bujnowska
 Andrzejki- klasa Ia, XI 2020 rListopad
 Marzenia w bajkach zamknięte – klasa Ia, XII 2020 rGrudzień
 Białe szaleństwa-klasa Ia, II 2021 rLuty
 Mamy sposoby na śmieci- klasa Ia, IV 2021 rKwiecień
 Książka moim przyjacielem- klasa Ia, V 2021 rMaj
 Powtarzamy wiadomości z działu I, klasa IVSzkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w ŁankiejmachWrzesień/październikIzabela Kuncer
 Zbieramy wiadomości o baśni w postaci leporello, klasa IVluty/marzec
 Powtarzamy wiadomości o lekturach obowiązkowych, klasa VIIImarzec/kwiecień
 Wykorzystanie elementów metody K. Orffa w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością.Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w KętrzynieWrzesień/październikAneta Dunaj
 Praca z uczniem metodą edukacji przez ruch D. Dziamskiej.Styczeń/luty
 Wykorzystanie żywiołów w zależności od pory roku do pracy z uczniami z głęboką niepełnosprawnością. – wiosna żywioł ziemia.Maj
 Lekcje otwarte z matematyki – minimum 3Zespół Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie2020/21I. Hadziewicz
 Lekcje otwarte z języka polskiego – minimum 3E. Mieszkowska
 Lekcje otwarte z wychowania fizycznego  – minimum 3I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w KętrzynieA. Biała

IV Konferencje metodyczne

Lp.TematAdresatszkołaterminProwadzący
 Spotkania z nauką – popularyzacja i upowszechnianie nauk ścisłych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowanie pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji.Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowychPODN w Kętrzynie Ul. Pocztowa 11 lub online17.09.2020 Godz. 14.30M. Kragiel
2.Sposoby i metody udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, spójne formy oddziaływań. Rola rodzica w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, wychowawcySOSW im. Jana Pawła II w Kętrzynie Ul. Klonowa 2B lub online04.09.2020 Godz. 11.00A. Dunaj
3.Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia na lekcjach matematyki z uwzględnieniem wdrożenia nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowychNauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowychZespół Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie; ul. Wojska Polskiego 1231.08.2020 Godz. 12.30I. Hadziewicz
4.Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia na języku polskim?Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowychZespół Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie; ul. Wojska Polskiego 1231.08.2020 Godz. 12.00I. Kuncer E. Mieszkowska
5.Kompetencje matematyczno – przyrodnicze oraz narzędzia TIK na zajęciach z wychowania fizycznegoNauczyciele wychowania fizycznegoSzkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej1.09.2020 godz. 13.00A. Biała
6.Innowacyjny nauczyciel-przykłady ciekawych rozwiązań z zastosowaniem Lego Education oraz bezpłatnych aplikacji interaktywnych na urządzenia mobilne                       z Mitel.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Mrągowo SP 1 ul. M. Kopernika 2

Kętrzyn PODN ul. Pocztowa 11
26 sierpnia 2020 r godz. 11.00   31 sierpnia 2020 r godz.11.00K. Bujnowska

V Wspomaganie

Lp.ZakresszkołaOkres wspomaganiaProwadzący
 Kompleksowe wspomaganie szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej                         I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w KętrzynieWrzesień – majM. Kragiel
 Kompleksowe wspomaganie szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych w zakresie postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej                         Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w KętrzynieWrzesień – majI. Kuncer
 Kompleksowe wspomaganie szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych                   Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w BiedaszkachWrzesień – majA. Dunaj
 Kompleksowe wspomaganie szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych                   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w KętrzynieWrzesień – majA. Biała

VI Inne zadania

Lp.Zadanieterminodpowiedzialny
 II Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy Klas III                         Marzec – czerwiecK. Bujnowska
 Konkurs z języka polskiego w szkołach podstawowych                         2020/21I. Kuncer
 Pociąg do matury – konkurs z matematyki dla maturzystów                   2020/21I. Hadziewicz
 Konkurs pieśni patriotycznejlistopadE. Mieszkowska