Szkolenia dla nauczycieli – wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym

Przedstawiona propozycja szkoleń dla nauczycieli jest wypadkową możliwości kadrowych naszego ośrodka. Aby zapisać się na szkolenie, należy do doradcy wysłać informację o chęci udziału. Doradcy po otrzymaniu zgłoszenia wyślą do Państwa link, który jest potwierdzeniem zapisu. Poniżej adresy e-mail do doradców: marta.kragiel@podn.starostwo.ketrzyn.pl; irena.hadziewicz@podn.starostwo.ketrzyn.pl; ewa.mieszkowska@podn.starostwo.ketrzyn.pl; izabela.kuncer@podn.starostwo.ketrzyn.pl;… Read More

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału

W związku z prowadzonymi przez MEN prekonsultacjami wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w tym roku szkolnym prosimy o zapoznanie się z propozycjami wymagań egzaminacyjnych, które znajdują się na stronie internetowejhttps://www.gov.pl/web/edukacja/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych.Po zapoznaniu się z propozycjami wymagań czekamy na uwagi i propozycje zmian w zakresie nauczanych przedmiotów… Read More