Marta Kragiel – dyrektora Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, nauczyciel konsultant w zakresie biologii i fizyki; e-mail: marta.kragiel@powreketrzyn.pl

Krystyna Bujnowska -doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; e-mail: krystyna.bujnowska@podn.starostwo.ketrzyn.pl

Aneta Dunaj – doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego; e-mail: aneta.dunaj@podn.starostwo.ketrzyn.pl

Katarzyna Aleszczyk – doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego; e-mail: katarzyna.aleszczyk@podn.starostwo.ketrzyn.pl

Izabela Kuncer – doradca metodyczny z języka polskiego w szkołach podstawowych; e-mail: izabela.kuncer@podn.starostwo.ketrzyn.pl

Ewa Mieszkowska – doradca metodyczny z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych; e-mail: ewa.mieszkowska@podn.starostwo.ketrzyn.pl

Irena Hadziewicz – doradca metodyczny z matematyki w szkołach ponadpodstawowych; e-mail: irena.hadziewicz@podn.starostwo.ketrzyn.pl

Małgorzata Hrycenko – doradca metodyczny z doradztwa zawodowego i języka polskiego; e-mail: malgorzata.hrycenko@podn.starostwo.ketrzyn.pl