Trening Umiejętności Społecznych – kurs online

TERMIN: 13-15.11 2020 r., 20 godzin dydaktycznychCENA: 500 zł (wliczone materiały szkoleniowe, certyfikat MEN lub -zaświadczenie)MIEJSCE – wszędzie gdzie jest InternetINFORMACJA: Agata Musiałkiewicz, tel. 506 081 961/ Marta Kragiel 538 325 395 lub kontakt@powreketrzyn.pl ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, rodziców którzy pracują z… Read More

SOS ZDALNE NAUCZANIE

Zdalne nauczanie niestety znów nas dosięgło…, ale jesteśmy już bardziej przygotowani, potrafimy radzić sobie w trudnych sytuacjach, korzystamy z platform edukacyjnych. A co jeśli tak nie jest? PODN w Kętrzynie uruchamia SOS ZDALNE NAUCZANIE! W każdy poniedziałek będziemy Was wspierać zdalnie lub stacjonarnie z zachowaniem… Read More

Wspomaganie szkół jednym z ważniejszych zadań PODN w Kętrzynie

Październik w naszym ośrodku jest miesiącem bardzo aktywnej pracy na rzecz edukacji. Rozpoczął się on konferencją organizowaną dla szkół, którym Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty nakazał opracowanie programów poprawy efektywności kształcenia ” Sposoby na podniesienie jakości kształcenia”. W konferencji oprócz dyrektorów szkół uczestniczyli nauczyciele oraz… Read More

Podstawowy słownik pojęć stosowanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Poniżej zamieszczamy dokument, który może wesprzeć wszystkich nauczycieli, rodziców, którzy odczytują informacje zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Mamy nadzieję, że analiza zawartych w nim treści pozwoli w lepszy sposób dostosować wymagania edukacyjne oraz indywidualizować nauczanie.