Wspomaganie szkół jednym z ważniejszych zadań PODN w Kętrzynie

Październik w naszym ośrodku jest miesiącem bardzo aktywnej pracy na rzecz edukacji. Rozpoczął się on konferencją organizowaną dla szkół, którym Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty nakazał opracowanie programów poprawy efektywności kształcenia ” Sposoby na podniesienie jakości kształcenia”. W konferencji oprócz dyrektorów szkół uczestniczyli nauczyciele oraz wszyscy doradcy metodyczni. Swoją obecnością zaszczycili nas również wizytatorzy – Agnieszka Bagińska i Tomasz Ziarek. Po konferencji – pani Izabela Kuncer, doradca metodyczny, poprowadziła warsztaty „Analiza egzaminów zewnętrznych i diagnoz edukacyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel”.

Kolejnym etapem pracy na rzecz edukacji było zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli „Nauczanie zdalne – MS OFFICE 365 I TEAMS”. Z warsztatów w październiku skorzystały już następujące szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie, II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie. Wszystkie warsztaty prowadziła dyrektor POWRE – Marta Kragiel.

5 października Aneta Dunaj, doradca metodyczny kształcenia specjalnego, odwiedziła nauczycieli SP nr 1 w Kętrzynie, by omówić zasady opracowania IPET – ów, pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z uczniami z zespołem Aspergera.

7 października Izabela Kuncer przeprowadziła bardzo inspirujące warsztaty ” Ratunku! Zostałem wychowawcą. Rola i zadania wychowawcy klasy”.

W dniach 9-10 października gościliśmy w murach PCE w Kętrzynie, a to za sprawą kursu skierowanego do dyrektorów szkół ” Ocenianie wspierające rozwój ucznia. Uczę przez dialog nie monolog”. 13 dyrektorów zostało zaczarowanych przez trenerki – Dorotę Hołownię – Dudek oraz Anię Fidurską. W szkoleniu aktywnie uczestniczyła Irena Hadziewicz, doradca metodyczny z naszego ośrodka.

12 października zorganizowaliśmy konferencję online skierowaną do dwóch techników z naszego powiatu, którym Warmińsko -Mazurski Kurator Oświaty nakazał opracowanie programu poprawy efektywności kształcenia. Uczestnikami naszej konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele z tych szkół oraz pan Krzysztof Marek Nowacki, kurator oświaty, pani Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, wizytatorzy – Grażyna Dywańska, Bożena Reszka i Renata Iłeczko. Na początku głoś zabrał pan kurator oświaty, który wskazał na odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za proces kształcenia. Zachęcił przedstawicieli szkół do podejmowania rozmaitych działań na rzecz poprawy jakości kształcenia. Podczas konferencji dyrektor Marta Kragiel omówiła zasady prowadzenia analizy jakościowej i ilościowej wyników diagnoz edukacyjnych, dokonała analizy czynników mających wpływ na skuteczność i efektywność nauczania. Następnie głos zabrały doradczynie metodyczne – Ewa Mieszkowska, która dokonała analizy wyników matur w technikach w ciągu trzech ostatnich lat oraz Irena Hadziewicz, która omówiła znaczenie EWD do diagnozowania pracy szkoły. Obie szkoły zadeklarowały współpracę w zakresie pisania programu oraz doskonalenia procesu kształcenia.

13 października natomiast nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. F. Nowowiejskiego wspólnie z Izabelą Kuncer poznawali tajemnice innowacyjnych metod nauczania. Był to ciekawy warsztat praktyczny.

Ponadto nasi doradcy udzielali konsultacji nauczycielom, przygotowywali regulamin konkursu przyrodniczo – ekologicznego, doskonalili swoje umiejętności na szkoleniach. Warto wspomnieć, że doradcy Krystyna Bujnowska, Izabela Kuncer, Ewa Mieszkowska, Irena Hadziewicz oraz kierownictwo POWRE – Marta Kragiel i Elżbieta Gzegzuła uczestniczyły w 12 – godzinnym kursie ” Coaching w edukacji”.

A TO DOPIERO POŁOWA MIESIĄCA 🙂