Podstawowy słownik pojęć stosowanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Poniżej zamieszczamy dokument, który może wesprzeć wszystkich nauczycieli, rodziców, którzy odczytują informacje zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Mamy nadzieję, że analiza zawartych w nim treści pozwoli w lepszy sposób dostosować wymagania edukacyjne oraz indywidualizować nauczanie.