POWRE – Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie.

Z dniem 1 września Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie stały się częścią zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie.

Celem połączenia dwóch placówek jest podnoszenie jakości edukacji w Powiecie Kętrzyńskim poprzez zapewnienie dzieciom kompleksowej pomocy psychologicznej, szybsze i skuteczniejsze diagnozowanie oraz rozwiązywanie ich problemów emocjonalnych oraz wsparcie i wspomaganie w tych działaniach nauczycieli i dyrektorów szkół.

Efektywna współpraca ze szkołami odciąży pracowników Poradni i przyczyni się do skrócenia oczekiwania na termin badań. Wspólne działania pozwolą również na stworzenie systemu monitorowania pomocy. Pracownicy Ośrodka będą częstszymi gośćmi w szkołach, co pozwoli na rozpoznanie problemów szkół, uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wpłynie na rozwój odbiorców wsparcia i utrwali pozytywny wizerunek nowo tworzonej instytucji.

Po utworzeniu Ośrodka, jego stałą kadrę tworzą aktualni pracownicy Poradni oraz doradcy metodyczni PODN.

Do dyspozycji Ośrodka pozostaje mienie Poradni oraz PODN, które mieści się przy ul. Pocztowej 11, w tym gabinety specjalistów, sala konferencyjna i sekretariat.  

Dyrektorem POWRE, wyłonionym w konkursie, została pani Marta Kragiel, dotychczasowy dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koprenika w Łankiejmach.