Warsztaty dla dyrektorów szkół – ocenianie wspierające rozwój ucznia

Na początku września proponujemy Państwu Dyrektorom warsztaty z Dorotą Hołownią Dudek dotyczące oceniania wspierającego rozwój ucznia. Warsztaty kierowane są do dyrektorów wszystkich typów szkół i są wstępem do ewentualnego, dalszego szkolenia nauczycieli.