KONFERENCJE METODYCZNE – ZAPRASZAMY

Przedstawiamy Państwu ofertę konferencji metodycznych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. Zapraszamy do udziału nauczycieli z powiatów kętrzyńskiego i mrągowskiego oraz pozostałych, zainteresowanych tematyką.

W celach organizacyjnych, prosimy o dokonanie zapisu na konferencję poprzez deklarację udziału, zamieszczoną pod linkiem:

https://forms.gle/tBSHxrpNTGroy85k9

tematadresatlokalizacjaterminprowadzący
1. Spotkania z nauką – popularyzacja i upowszechnianie nauk ścisłych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowanie pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji.Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowychPODN w Kętrzynie, ul. Pocztowa 1117.09.20
godz. 14.30
Marta Kragiel
2.Sposoby i metody udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, spójne formy oddziaływań. Rola rodzica w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, wychowawcySOSW im. Jana Pawła II w Kętrzynie
Ul. Klonowa 2B
lub online
04.09.20
godz. 11.00
Aneta Dunaj
3.Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia na lekcjach matematyki z uwzględnieniem wdrażania podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych?Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowychZespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Wojska Polskiego 12
Kętrzyn
31.08.20
godz. 12.30
Irena Hadziewicz
4. Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia na języku polskim?Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowychZespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Wojska Polskiego 12
Kętrzyn
31.08.20
godz. 12.00
Izabela Kuncer
Ewa Mieszkowska
5. Kompetencje matematyczno – przyrodnicze oraz narzędzia TiK na zajęciach wychowania fizycznegoNauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowychSzkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej, ul. Bydgoska 1, Kętrzyn
1.09.20
godz. 13.00
Alicja Biała
6. Innowacyjny nauczyciel – przykłady ciekawych rozwiązań z zastosowaniem Lego Education oraz bezpłatnych aplikacji interaktywnych na urządzenia mobilne z Mitel.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejSzkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie, ul. Kopernika 226.08.20
godz. 11.00
Krystyna Bujnowska
7. Innowacyjny nauczyciel – przykłady ciekawych rozwiązań z zastosowaniem Lego Education oraz bezpłatnych aplikacji interaktywnych na urządzenia mobilne z Mitel.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejPODN w Kętrzynie, ul. Pocztowa 1131.08.20
godz. 11.00
Krystyna Bujnowska