Spotkania z nauką – wsparcie w zakresie nauczania nauk przyrodniczych w szkołach średnich

Projekt Spotkania z nauką jest przedsięwzięciem z zakresu popularyzacji nauk ścisłych z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowaniem pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji. Upowszechnianie nauki odbywać będzie się w formie wykładów i warsztatów wyjazdowych, zajęć na uczelni, wystaw oraz pikników naukowych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich.

Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawą inicjatywą, skierowaną do uczniów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich. Szczegóły pod linkiem: http://wbib.uwm.edu.pl/spotkania-z-nauka/o-projekcie