Poszukujemy kandydatów na doradców metodycznych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych. Szczegóły na stronie ko: http://www.ko.olsztyn.pl/2020/06/09/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-kandydatow-do-realizacji-zadan-doradcy-metodycznego/