Propozycje do wykorzystania podczas nauczania online

Przedstawiamy Państwu propozycje opracowane przez Panią Izabelę Kuncer, doradcę metodycznego z języka polskiego, które mogą się przydać podczas zdalnego nauczania. A zatem:

1. Zadaj uczniowi (na początku lub końcu lekcji) krótką formę wypowiedzi na temat zbliżony do problemu omawianego na zajęciach lub związany z jego życiem np. Jaka dzisiaj jest pogoda? Przedstaw bohatera lektury swojemu koledze. Co widzisz za oknem?

Poproś ucznia, aby przesłał Ci tę wypowiedź od razu po jej napisaniu – w ten sposób masz gotowy materiał do pracy na kolejnych zajęciach. Możesz omówić z dziećmi język wypowiedzi oraz jej zapis. Uczniom zajmie to 5 minut, Ty zyskujesz sporo.

2. Budując kartkówki (sprawdziany, testy), stwarzaj uczniom możliwość wykazania się w różnych zadaniach – otwartych, zamkniętych, prawda – fałsz, z ilustracją.

3. Pozwól uczniom zaplanować pytania do sprawdzianu – niech je ułożą (to też bardzo ważna umiejętność, która zmusza dzieci do zapoznania się z materiałem) i wyślą do Ciebie. Zweryfikuj je, stwórz listę zadań i odeślij, informując, że to właśnie ich pytania znajdą się w najbliższym teście.

4. Jeśli boisz się, że uczniowie będą ściągać od siebie w czasie pisania sprawdzianu, stosuj różną kolejność pytań (w ustawieniach np. formularzy Google można zaznaczyć, aby pytania były pomieszane).

5. Jeśli chcesz sprawdzić, co uczeń zapamiętał z lekcji, poproś go o nagranie telefonem i wysłanie do ciebie jednominutowej wypowiedzi na jej temat.

6. Sprawdź wiedzę ucznia w nietypowej postaci, np. w formie plakatu, mapy mentalnej, zdjęcia z opisem. Pamiętaj jednak, aby podać konkretne kryteria oceny pracy.

7. Powtarzając lektury, możesz poprosić o przygotowanie rysunków w dowolnej formie według schematu: autor, tytuł i rysunek. Zabaw się z uczniami w odgadywanie z rysunków, o jaką lekturę chodzi – mnóstwo zabawy, a przy okazji utrwalenie wiadomości. Oceniaj kreatywność !

8. Stosuj kartkówkę „odwróconą” – podaj uczniom odpowiedzi, niech układają pytania. Zobaczysz, jakie to będzie dla nich wyzwanie.

9. Sprawdź umiejętności dzieci poprzez zadanie polegające na przygotowaniu przez nich gry np. dotyczącej omawianych zasad ortograficznych, lektury itp. 10. Zadając im pracę domową, pozwól wybrać spośród 2-3 poleceń. Niech zdecydują, które bardziej im odpowiada.