I Regionalny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy klas III rozstrzygnięty!

27 maja 2020 roku odbył się pierwszy w historii naszej placówki finał konkursu kierowanego do uczniów klas III szkół podstawowych. Aby dołożyć wagi temu przedsięwzięciu, należy przypomnieć, że był to finał online. Inicjatywa konkursowa została objęta honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, pana Marka Krzysztofa Nowackiego. Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu była Krystyna Bujnowska, doradca metodyczny z edukacji wczesnoszkolnej. Dzielnie wspierali panią Krystynę – pan dyrektor ZSP w Reszlu, Edward Szmul i pani Joanna Piskosz-nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z tejże szkoły. Za wszelką pomoc i udzielone wsparcie serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim szkołom, a w nich uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w zmagania konkursowe. Zainteresowanie konkursem było w obu powiatach bardzo duże, o czym świadczy ilość zakwalifikowanych uczniów do finałowego testu.
Gratulujemy zwycięskim „mistrzowskim” szkołom-SP 1 Mrągowo, SP 4 Mrągowo, SP 5 Kętrzyn.
Wszyscy zwycięzcy wymienieni w protokole (15 osób) wysłanym do szkół, otrzymają nagrody i dyplomy osobiście. Zostaną one dostarczone do szkół przez Organizatora konkursu. Natomiast dyplomy za udział w konkursie zostaną przesłane e-mailem do szkół. Szczegółowe wyniki każdego z uczestników konkursu są do wglądu w siedzibie PODN w Kętrzynie.