Spotkanie sieci polonistów szkół podstawowych

We czwartek 28 maja o godz. 15.30 nauczyciele języka polskiego wspólnie zastanowią się nad sposobem oceniania w czasie pandemii. Serdecznie zapraszamy do dyskusji nauczycieli ze szkół podstawowych z powiatów kętrzyńskiego i mrągowskiego. Spotkanie poprowadzi pani Izabela Kuncer, doradca metodyczny. Zapisy: izabela.kuncer@podn.starostwo.ketrzyn.pl