Lekcja otwarta z języka polskiego i warsztaty online

Doradca metodyczny, pani Izabela Kuncer, zaprasza nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na obserwację lekcji online prowadzonej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach. Lekcja odbędzie się 18 maja 2020 w klasie VIII. Po lekcji planowane jest krótkie omówienie tematu i narzędzi wykorzystanych podczas zajęć. Kontynuacją powyższego działania będzie warsztat dla nauczycieli: „Prowadzenie zdalnych lekcji języka polskiego”, który planowany jest na 21 maja. Szczegóły u doradcy: izabela.kuncer@podn.starostwo.ketrzyn.pl