Praktyczne rady na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w „zdalnych” szkołach

Zapraszamy nauczycieli przedmiotowców, oligofrenopedagogów, terapeutów i wychowawców ze wszystkich typów szkół, którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas spotkania prowadząca podejmie próbę usystematyzowania działań oraz przekaże praktyczne rady i rozwiązania na aktualizację dokumentów i ewaluację udzielanej pomocy. Tym razem gościć będziemy dla Państwa – Jolantę Aleksandrę Rodzewicz,
od 2007 roku dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie, absolwentkę WSP w Bydgoszczy oraz APS w Warszawie, logopedę, tyflopedagoga, nauczyciela dyplomowanego,
wykładowcę Instytutu Studiów Podyplomowych w Warszawie, Lidera Zmian w Edukacji, Lidera Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla województwa Warmińsko – Mazurskiego, Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.