Dodatkowy nabór dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie spotkaniami online z doradcą metodycznym, Krystyną Bujnowską, informujemy, że odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z cyklu „Praktyczne rady na zdalne nauczanie” kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół położonych na terenie powiatu kętrzyńskiego. Webinar odbędzie się 5 maja 2020 o godz. 18.00. Z uwagi na ograniczenia dostępu, grupa może liczyć 10 – 12 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.